65

František

Orlovský

Zaslúžite si mať sa lepšie

Moje priority

Do vzťahov v politike na Slovensku chcem priniesť POKOJ.

Tridsať rokov SLÚŽIM v komunálnej politike na úrovni mesta a VUC.

Som za ODBORNÝ DIALÓG s každou stranou v prospech kvalitnej legislatívy.

Budem podporovať rodiny, poctivých podnikateľov, núdznych a chorých , ale nie špekulantov.

Všetky vekové kategórie si zaslúžia spravodlivý prístup. 

OTEC, MAMA A DETI sú pre mňa jedinou alternatívou rodiny. 

CHRÁNIM život od počatia po prirodzenú smrť.

VÁŽIM si každého človeka, ale som proti každej falošnej ideológii.