Bioetika

Bioetika a výhrada vo svedomí

V dnešnej dobe ku nám prichádzajú ideológie, ktoré v mene pochybnej slobody nás chcú obrať o právo rozhodovať sa podľa zodpovedného svedomia. Podporujem a chcem posilňovať výhradu vo svedomí a jej ukotvenie v zákonoch. Moja viera a pevné ukotvenie v prirodzenom zákone mňa a každého človeka nesmie stavať mimo život  v spoločnosti. Som za dialóg, nie ideologickú likvidáciu.