Bioetika

Bioetika a výhrada vo svedomí

V dnešnej dobe ku nám prichádzajú ideológie, ktoré v mene pochybnej slobody nás chcú obrať o právo rozhodovať sa podľa zodpovedného svedomia. Podporujem a chcem posilňovať výhradu vo svedomí a jej ukotvenie v zákonoch. Bez výhrady vo svedomí sa nám upiera právo vykonávať povolanie v súlade so svojím svedomím.