O mne

Narodil som sa 16. 6.1962 v Prešove. Maturitu som absolvoval na gymnáziu v Sabinove. Ďalšie dva roky som pracoval v pražských nemocniciach ako sanitár, následné štúdium medicíny som ukončil v roku 1988. Nastúpil som na  chirurgiu v Starej Ľubovni. Absolvoval som aj ročnú základnú vojenskú službu. Od 18. november 1989 žijem v manželstve. S manželkou máme štyri deti. V rokoch 1992 a 1999 som absolvoval atestáciu prvého a druhého stupňa z chirurgie. Ťažkým, ale poučným obdobím v mojom živote boli roky 2002 až 2006, kedy som bol primátorom mesta Stará Ľubovňa. Od roku 2007 pracujem ako chirurg v súkromnej ambulancii.

Primátor mesta  Stará Ľubovňa v rokoch 2002 – 2006

Ďakujem Bohu za život svojím rodičom, za ich výchovu a príklad. Životom ma sprevádza aj moja sestra Monika a jej rodina, ktorá mi je príkladom v obetavosti a službe. Mojou najbližšou rodinou je moja manželka Mária, s ktorou žijeme spolu 34 rokov a vychovali sme   štyri deti. Filip je kňazom , Marek pracuje ako lekár na traumatológii. Kristína je učiteľkou na cirkevnej základnej škole v Starej Ľubovni. Stanislava je študentkou medicíny

Mojou širšou  rodinou je aj oázové spoločenstvo, všetci naši priatelia a známi. Mojou rodinou je aj kolektív chirurgického oddelenia Ľubovnianskej nemocnice, kde som prežil a prežívam veľa náročných, ale aj veľa pekných chvíľ…

Absolvent lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe

Moja duchovná formácia  začala v rodine, ale bola poznačená spoločenskou neslobodou.  Našu rodinu duchovne sprevádzal o. Jozef Sukovský, gréckokatolícky redemptorista. Na medicíne v Prahe som chodieval do spoločenstva, ktoré viedol otec Paďour, ktorý sa po revolúcii stal  Českobudejovickým biskupom.

S manželkou sme členmi  oázového spoločenstva. Páter Michal Zamkovský a oázová formácia naplnila môj duchovný život. Prijal som službu ochrany života, ktorou slúžim už tridsať rokov.

34 rokov služby ochrany života

Dva roky pred štúdiom a aj počas štúdia som mal priamy kontakt s chirurgickými odbormi. Slúžieval som na ortopédii a po ukončení štúdia ma zaujala najviac chirurgia. Postupný odborný rast a získavanie zručností, ale aj ľudský prístup a skúsenosti dali mojej práci hodnotu poslania.

Absolvoval som dve atestácie a zdokonaľoval som sa v miniinvazívnej chirurgii. A  hoci posledných  trinásť rokov pracujem v ambulancii a slúžim  na urgentnom príjme, chirurgické oddelenie je stále mojou srdcovkou. Ako predseda správnej rady Ľubovnianskej nemocnice sa mám možnosť podieľať na smerovaní zdravotníctva v našom regióne.   

34 rokov vo verejnej správe

Politika je služba pre verejnosť. Každý  kresťan má povinnosť vstúpiť do politiky a vnášať do nej evanjeliového ducha. Ja som našiel odvahu a už 34 rokov som „politikom“. Prešiel som si všetkými stupňami. Od člena KDH, cez poslanca miestnej samosprávy, poslanca VÚC po primátora okresného mesta. Byť v politike je náročné, ale aj povzbudzujúce. Byť v politike je záväzok.

Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť je mojou hlavnou službou. Oázová formácia a odbornosť Donum Vitae  mi dáva veľa duchovných síl. Život a láska sú hlavné hodnoty, ktorými môžeme Bohu dokazovať svoju vernosť. V dnešnej dobe je obrovský útok na život a lásku.

Denne na ambulancii, pri stretnutiach s mládežou, na snúbeneckých náukách, pri pomoci manželom a neplodným párom sa snažím odhaľovať a približovať prirodzený Boží zákon do praktického života.