Pro-life

Tridsaťštyri rokov pracujem s mladými ľuďmi, pripravujem snúbencov na manželstvo, robím poradenstvo pre manželov s túžbou zachrániť aspoň jeden ľudský život. V organizácii Donum Vitae formujem odborníkov pre ochranu života.

Ochranu života nechápem ako konfrontáciu tých dobrých s tými zlými, ale ako proces poznávania. Kto raz pozná, že je milovaný a pozná, ako sa počne nový život, ten si ho bude aj vážiť. Kto pozná, ako sa rodí človek a aké krásne je chrániť vo svojom náručí bezbranné dieťa, ten zatúži v láske dávať seba a bude za život.

Dobrý štát nekomplikuje podnikanie poctivým ľuďom

Život a láska sú hlavné hodnoty, ktoré dávajú šťastie a plnosť každému spoločenstvu. Štát je veľkou silou, ktorá dokáže ovplyvňovať život mnohých ľudí. Zákony môžu chrániť, ale aj zabíjať. Dobrý štát vidí za percentami a miliardami svojho rozpočtu spokojné rodiny, ktoré môžu žiť spolu vďaka dostatku pracovných príležitosti. Dobrý štát nekomplikuje podnikanie poctivým ľuďom, ktorí chcú chodiť za hranice iba na dovolenku. Dobrý štát chráni život od počatia po prirodzenú smrť. Dobrý štát je pro-life. Chcem pomôcť budovať taký štát.