Rómovia

Ako chirurg v ambulancii a lekár záchrannej služby v teréne vidím zlú sociálnu politiku nášho štátu. Nemôžeme donekonečna korumpovať Rómsku komunitu politikou sociálnych dávok.

Chcem prispieť ku spravodlivej pomoci

Štát zaťažuje pracujúcich občanov, ktorí musia doslova platiť za jeho neschopnosť riešiť problematiku rómskej komunity a bezdomovcov. Nikto nemôže dostávať peniaze iba tak. Práce je v našom štáte neúrekom. Chcem prispieť ku spravodlivej pomoci marginalizovaným skupinám. Budem sa snažiť o to, aby každý, kto dostáva peniaze od štátu pracoval.